Digital samtid, del 1

Hva er internett, egentlig?

Internettet er en oppfinnelse som sakte tok form fra 1960-1990 tallet. Internettet var i utgangspunktet designet som et kommunikasjonsverktøy for informasjon i form av data mellom ulike Amerikanske institusjoner i ett nettverk som ble kalt ARPANET. Antallet institusjoner innlemmet i nettverk økte raskt og flere nye funksjoner som blant annet filoverføring ved elektronisk epost. Til tross for etterspørselen for elektronisk kommunikasjon blant befolkningen og i de kommersielle bransjene ble internettet først åpnet for annet enn statlige institusjoner og universiteter i 1992. Den allmenne bruken av internettet utover på 1990-tallet økte antallet funksjoner drastisk med nettsider(World Wide Web), chat, post, nyhetsformidling, varebestillinger og banktjenester.

 

Hva overasket deg med filmen?

Det som overasket meg med filmen vi så i timen var hvor uforutsigbart internettets utvikling kommer til å være, kommer internettet til å bli uhåndterbart? Blir det for lett å opprette kommunikasjonsnettverk som er umulige å spore for terrorister og ekstremister? Blir mennesker mer sårbare når så store deler av livene våre avhenger av et fungerende og trygt nett?

 

Hvordan har internettet forandret hverdagen?

Til tross for internettets mange potensielle farer er det uten tvil en av de største og viktigste oppfinnelsene i menneskets historie. Muligheten for kommunikasjon over hele verden på under sekundet gjør verden mer globalisert og forent enn det den var før. Nå kan man chatte med en eller flere personer umiddelbart, opprette grupper og diskusjonsforumer for folk med like (eller ulike) interesser, få konstante og oppdaterte nyheter hele tiden, hente informasjon til oppgaver og spørsmål, overføre og motta penger, netthandel, aksjemarked, underholdning. Internettet har rett og slett gjort hverdagen mye mer effektiv og enklere så man sparer tid man ellers måtte ha brukt for å dra i butikken, banken, biblioteket og postkontoret.

 

Hvor mange timer bruker du daglig på internett?

Ca 5-8 timer avhenging av hverdag/helg.

 

Hvilke apper og sosiale medier bruker du daglig?

Facebook, Snapchat, Messenger, Ruter-appen, Samsung remtote-control.

 

Hvor mange bruker daglig Facebook og Snapchat i Norge?

Facebook=ca 3 millioner. Snapchat= ca 2 millioner.

 

Hvor mange har ikke tilgang på internett i Norge?

Ca 96% av befolkningen har internett, så 0,04*5.000.000=Ca 200.000

 

Hvordan kan økningen i ensomhet skyldes digital-kommunikasjon?

For mange vil ikke digital kontakt kunne erstatte behovet for fysisk kontakt med venner og siden det er mye enklere å kontaktes via sosiale medier vil mindre og mindre tid brukes til å møtes fysisk og dermed vil man miste den vanlige kontakten man var vant til før. Kommunikasjon via for eksempel messenger vil også føles mye mindre personlig da mye foregår i en gruppechat og er rettet mot flere enn bare deg samtidig som kommunikasjonen ofte innebærer hastige meldinger i stedet for en samtale.

Hvilke fire punkter kjennetegner kommunikasjon på sosiale medier?

  • Null krav om fysisk tilstedeværelse
  • Store nettverk av venner, familie, bekjente og fremmede.
  • Kort, effektiv tidsbruk
  • Mange til mange situasjon oftest gruppechat eller publiseringer.

 

Hva er forskjellen på vertikale og horisontale sosiale systemer?

I et vertikalt sosialt system møtes man fysisk med en eller flere venner/klassekamerater/medmennesker. Disse forekomstene kan for eksempel være en tur med gutta eller kjæresten på kino eller middag, friminuttet på skolen eller fotballtrening.

 

Et horisontalt sosialt system er derimot kommunikasjon eller samhandling mellom to eller flere personer over internett, dette kan for eksempel være en chat eller gruppechat på face eller snap, online-spill hvor du samarbeider med gamere med felles spill interesser.

 

Hvordan kan teknologi brukes til å styrke kommunikasjon og sosial tilhørighet?

Via horisontal kommunikasjon er det lettere å finne folk med felles interesser siden man tross alt har mange millioner forskjellige personligheter på internettet til enhver tid og det er mye større sannsynlighet å finne en med lik interesse blant mange millioner enn på fotball-laget eller i skole-klassen. Derfor kan internettet bidra til å skape bånd over alle landegrenser som aldri hadde blitt til uten en sånn måte å kommunisere på.

 

Hvordan kan språklige og kulturelle minoriteter bruke sosiale nettverk?

Det vil på samme måte som beskrevet i svaret over bli lettere ¨finne likesinnede også for minoriteter. Folk med samme språk kan enklere finne hverandre på nettet enn i lokalmiljøet og folk med forskjellig seksualitet vil også lettere kunne møte andre med samme legning over nettet.

 

Kartlegg din egen hverdag:

Jeg bruker ca 6 timer i snitt på skolen hver dag, hvorav nettet blir brukt i ca 3 timer hvor mye går til sosiale medier. Deretter bruker jeg ca 2 timer på trening hver dag hvor jeg ikke bruker nettet i noen særlig grad. I løpet av en uke bruker jeg ca 10 timer på sosiale sammenkomster som stort sett skjer på fredager og lørdager. Under sosiale sammenkomster bruker jeg stort sett bare sosiale medier innenfor internettet, til sammen ca 5 min per time. Jeg bruker stort sett aldri internett når jeg spiser middag og gjør andre ting med familien, mens i de resterende timene jeg bruker alene på rommet (ca 2 timer hver dag) bruker jeg internett og sosiale medier nesten konstant.

Så man kan si at jeg i snitt bruker internett 5-6 timer per dag, hvorav 3-4 timer brukes på sosiale medier. Det er liten forskjell på bruk fra dag til dag, men det går et lite skille fra hverdag-helg. Jeg bruker litt mer sosiale medier på hverdager enn i helgen siden jeg er mer fysisk sosial i helgene, og sosiale medier ikke kan brukes i noen særlig grad på jobb.

 

 

 

 

Kilder:

http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/

http://medienorge.uib.no/statistikk/medium/ikt/347

Digital samtid – Del 1 av Petter Bae Brandtzæg

Lo and Behold, Reveries of the connected world. Av Werner Herzog

https://no.wikipedia.org/wiki/Internett

https://snl.no/Internetts_historie

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s